07.12.2022 TARİHLİ 20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI İLE YEDEK OLARAK BELİRLENEN ADAYLARIN DİKKATİNE (20/ 5.GRUP YEDEK)

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 22.03.2023

07.12.2022 tarihli 20 Adet Sözleşmeli personel alım - 5.Grup Yedek sonuçları  https://personel.gazi.edu.tr/ adresinden yayımlanmıştır.

Söz konusu ilanda Yanlarında "Yedek Sözleşme Yapmaya Hak Kazandı" olarak belirlenen adayların aşağıda yer alan evrakları sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. İlgili evrakları sisteme yükledikten sonra Evrak Yükleme İşlemini tamamlamaları gerekmektedir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Başvurularım ekranından ilgili evrakların kabul edilip edilmediğinin kontrol edilmesi evraklarda eksiklik varsa tamamlamaları gerekmektedir.

NOT: Feragat Etmek İsteyen Adaylar (Feragatname İçin Tıklayınız.) İlgili belgeyi indirip doldurduktan sonra tarayıp personelilan@gazi.edu.tr mail atmaları gerekmektedir.

Evraklar ve Teslim Edilme Şekli : Tıklayınız

NOT: Sadece "Sözleşme Yapmaya Hak Kazandı" olarak belirlenmiş adaylar evrak yükleme işlemini yapabileceklerdir. 

İLETİŞİM:

 personelilan@gazi.edu.tr

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
Başvuru Şartları
- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak
- Sağlık kuruluşlarından alınacak (güncel tarihli) raporla boyunun 1.75 cm’ den kısa olmaması ve kilosunun ise Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
- Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (adaylar yerleştikten sonra istenecektir)
- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
- 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi

Büro Personeli (Bilgisayar Önlisans)
Başvuru Şartları
- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-KPSS puanı 70 ve üzeri olmak
Nüfus Cüzdanı Sureti
KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi

Büro Personeli (Muhasebe Önlisans)
Başvuru Şartları
- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak
- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak
Nüfus Cüzdanı Sureti
KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi