657 S.K. 4/B MADDESİ UYARINCA 24 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 31.07.2020

24 Açık Kontenjan
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 24 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

  - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.(17.07.1985 ve üstü doğumlu olmak)

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

6- İnşaat Mühendisi kadrosuna başvuru yapacak adayların Sahada çalışma ve seyahat engeli olmamalıdır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesinin  "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında  istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

           Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır.

            Adayların doğum tarihi bilgisi MERNİS sisteminden alınacak olup başvuru tarihi itibari ile 35 yaşın üzerinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

            Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

            Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

            Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve Islak imza ile onaylanmış hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

            Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

            Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen sertifikalar taranarak sisteme yüklenecektir.

          Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 17.07.2020 – 31.07.2020 arasında yapılabilecektir.

           

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.

Açık iş sayısı beş katı kadar yedek belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

İlana ilişkin duyurular www.gazi.edu.tr adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İLETİŞİM:

İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN - neslihan.yondem@gazi.edu.tr

Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN – ozgur.inan@gazi.edu.tr

1 Kişi

Mühendis (Bilgisayar)
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Yaş
MEZUNİYET BELGESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ - KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ - ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ - ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ - Bölümlerinden mezun olmak
KPSS 2018 LİSANS SONUÇ BELGESİ
BELGE (1)
BELGE (2)
BELGE (3)
BELGE(4)
SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
1 Kişi

Mühendis (İnşaat)
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
MEZUNİYET BELGESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - Bölümlerinden mezun olmak
KPSS 2018 LİSANS SONUÇ BELGESİ
TECRÜBE BELGESİ (1)
TECRÜBE BELGESİ (2)
SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ
Yaş Kısıtı
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
2 Kişi

Tekniker (Bilgisayar)
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
MEZUNİYET BELGESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ - BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - BİLGİSAYAR DONANIMI - MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ - BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ - BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ - Bölümlerinden mezun olmak
KPSS 2018 ÖNLİSANS SONUÇ BELGESİ
TECRÜBE BELGESİ
SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ
Yaş Kısıtı
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
20 Kişi

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
MEZUNİYET BELGESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK - Bölümlerinden mezun olmak
KPSS 2018 ÖNLİSANS SONUÇ BELGESİ
Yaş Kısıtı
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.