08.12.2023 TARİHLİ 216 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI İLE YEDEK OLARAK BELİRLENEN ADAYLARIN DİKKATİNE (216/ 9.GRUP YEDEK)

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 05.04.2024

56 Açık Kontenjan
3 Kişi

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)
Başvuru Şartları
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
7 Kişi

Büro Personeli (Muhasebe)
Başvuru Şartları
- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
4 Kişi

Destek Personeli
Başvuru Şartları
- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
- Her türlü yazı/dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, açık ve kapalı alanların temizliği ve bakımı, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak, basit bakım-onarım işlerini yapmak, her türlü malzemeyi/yükü taşımak ve ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevleri yerine getirmek.
- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan Tam Teşekküllü Hastane Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
1 Kişi

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane)
Başvuru Şartları
- Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarından birinden mezun olmak.
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği veya Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programından mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
5 Kişi

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)
Başvuru Şartları
- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
2 Kişi

Sağlık Teknikeri (Anestezi)
Başvuru Şartları
- Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
1 Kişi

Büro Personeli (Muhasebe) (NÖROM)
Başvuru Şartları
- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
- Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapacaktır.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
1 Kişi

Eczacı
Başvuru Şartları
- Eczacılık lisans programından mezun olmak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
1 Kişi

Destek Personeli (NÖROM)
Başvuru Şartları
- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
- Her türlü yazı/dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, açık ve kapalı alanların temizliği ve bakımı, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak, basit bakım-onarım işlerini yapmak, her türlü malzemeyi/yükü taşımak ve ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevleri yerine getirmek.
- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan Tam Teşekküllü Hastane Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
- Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapacaktır.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi
31 Kişi

Hemşire (Lisans)
Başvuru Şartları
- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi