17.02.2023 TARİHLİ 289 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI İLE YEDEK OLARAK BELİRLENEN ADAYLARIN DİKKATİNE (289/ 32.GRUP YEDEK)

Son Başvuru Tarihi 05.04.2024
11 Açık Kontenjan  
3 Kişi

Hemşire (Lisans)
- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 
Gereklilikler
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi