17.02.2023 TARİHLİ 289 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI İLE YEDEK OLARAK BELİRLENEN ADAYLARIN DİKKATİNE (289/ 5.GRUP YEDEK)

Son Başvuru Tarihi 31.05.2023
 

Hemşire ( Ortaöğretim)
- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
- En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
- Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.
 
Gereklilikler
Nüfus Cüzdanı Sureti
2022 KPSS Sonuç Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Kayıt Örneği
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Mezuniyet Belgesi
Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu yeni
Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi